خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : United States - Alaska - Barrow

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شب
شنبه 1 تير 1398 - 18 شوال 1440 - 22 ژوئن 201901:29--13:2901:2901:2901:29
يکشنبه 2 تير 1398 - 19 شوال 1440 - 23 ژوئن 201901:29--13:2901:2901:2901:29
دوشنبه 3 تير 1398 - 20 شوال 1440 - 24 ژوئن 201901:30--13:3001:3001:3001:30
سه‌شنبه 4 تير 1398 - 21 شوال 1440 - 25 ژوئن 201901:30--13:3001:3001:3001:30
چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 201901:30--13:3001:3001:3001:30
پنجشنبه 6 تير 1398 - 23 شوال 1440 - 27 ژوئن 201901:30--13:3001:3001:3001:30
جمعه 7 تير 1398 - 24 شوال 1440 - 28 ژوئن 201901:30--13:3001:3001:3001:30
شنبه 8 تير 1398 - 25 شوال 1440 - 29 ژوئن 201901:31--13:3101:3101:3101:31
يکشنبه 9 تير 1398 - 26 شوال 1440 - 30 ژوئن 201901:31--13:3101:3101:3101:31
دوشنبه 10 تير 1398 - 27 شوال 1440 - 1 جولاي 201901:31--13:3101:3101:3101:31
سه‌شنبه 11 تير 1398 - 28 شوال 1440 - 2 جولاي 201901:31--13:3101:3101:3101:31
چهارشنبه 12 تير 1398 - 29 شوال 1440 - 3 جولاي 201901:31--13:3101:3101:3101:31
پنجشنبه 13 تير 1398 - 1 ذي القعدة 1440 - 4 جولاي 201901:31--13:3201:3201:3201:32
جمعه 14 تير 1398 - 2 ذي القعدة 1440 - 5 جولاي 201901:32--13:3201:3201:3201:32
شنبه 15 تير 1398 - 3 ذي القعدة 1440 - 6 جولاي 201901:32--13:3201:3201:3201:32
يکشنبه 16 تير 1398 - 4 ذي القعدة 1440 - 7 جولاي 201901:32--13:3201:3201:3201:32
دوشنبه 17 تير 1398 - 5 ذي القعدة 1440 - 8 جولاي 201901:32--13:3201:3201:3201:32
سه‌شنبه 18 تير 1398 - 6 ذي القعدة 1440 - 9 جولاي 201901:32--13:3201:3201:3201:32
چهارشنبه 19 تير 1398 - 7 ذي القعدة 1440 - 10 جولاي 201901:32--13:3201:3301:3301:32
پنجشنبه 20 تير 1398 - 8 ذي القعدة 1440 - 11 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
جمعه 21 تير 1398 - 9 ذي القعدة 1440 - 12 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
شنبه 22 تير 1398 - 10 ذي القعدة 1440 - 13 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
يکشنبه 23 تير 1398 - 11 ذي القعدة 1440 - 14 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
دوشنبه 24 تير 1398 - 12 ذي القعدة 1440 - 15 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
سه‌شنبه 25 تير 1398 - 13 ذي القعدة 1440 - 16 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذي القعدة 1440 - 17 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
پنجشنبه 27 تير 1398 - 15 ذي القعدة 1440 - 18 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
جمعه 28 تير 1398 - 16 ذي القعدة 1440 - 19 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
شنبه 29 تير 1398 - 17 ذي القعدة 1440 - 20 جولاي 201901:33--13:3301:3301:3301:33
يکشنبه 30 تير 1398 - 18 ذي القعدة 1440 - 21 جولاي 201901:34--13:3401:3401:3401:34
دوشنبه 31 تير 1398 - 19 ذي القعدة 1440 - 22 جولاي 201901:34--13:3401:3401:3401:34

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : جمعه 28 تير 1398 - 16 ذي القعدة 1440 - 19 جولاي 2019
 طول جغرافیایی : -156.77
 عرض جغرافیایی : 71.30
 نام مکان : United States - Alaska - Barrow
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 15.445
 جهت قبله نسبت به شمال :
انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,674,359