خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : United States - Alaska - Deadhorse

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شب
شنبه 1 تير 1398 - 18 شوال 1440 - 22 ژوئن 201900:56--12:5600:5600:5600:56
يکشنبه 2 تير 1398 - 19 شوال 1440 - 23 ژوئن 201900:56--12:5600:5600:5600:56
دوشنبه 3 تير 1398 - 20 شوال 1440 - 24 ژوئن 201900:56--12:5700:5700:5700:57
سه‌شنبه 4 تير 1398 - 21 شوال 1440 - 25 ژوئن 201900:57--12:5700:5700:5700:57
چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 201900:57--12:5700:5700:5700:57
پنجشنبه 6 تير 1398 - 23 شوال 1440 - 27 ژوئن 201900:57--12:5700:5700:5700:57
جمعه 7 تير 1398 - 24 شوال 1440 - 28 ژوئن 201900:57--12:5700:5700:5700:57
شنبه 8 تير 1398 - 25 شوال 1440 - 29 ژوئن 201900:58--12:5800:5800:5800:58
يکشنبه 9 تير 1398 - 26 شوال 1440 - 30 ژوئن 201900:58--12:5800:5800:5800:58
دوشنبه 10 تير 1398 - 27 شوال 1440 - 1 جولاي 201900:58--12:5800:5800:5800:58
سه‌شنبه 11 تير 1398 - 28 شوال 1440 - 2 جولاي 201900:58--12:5800:5800:5800:58
چهارشنبه 12 تير 1398 - 29 شوال 1440 - 3 جولاي 201900:58--12:5800:5800:5800:58
پنجشنبه 13 تير 1398 - 1 ذي القعدة 1440 - 4 جولاي 201900:58--12:5900:5900:5900:59
جمعه 14 تير 1398 - 2 ذي القعدة 1440 - 5 جولاي 201900:59--12:5900:5900:5900:59
شنبه 15 تير 1398 - 3 ذي القعدة 1440 - 6 جولاي 201900:59--12:5900:5900:5900:59
يکشنبه 16 تير 1398 - 4 ذي القعدة 1440 - 7 جولاي 201900:59--12:5900:5900:5900:59
دوشنبه 17 تير 1398 - 5 ذي القعدة 1440 - 8 جولاي 201900:59--12:5900:5900:5900:59
سه‌شنبه 18 تير 1398 - 6 ذي القعدة 1440 - 9 جولاي 201900:59--12:5900:5900:5900:59
چهارشنبه 19 تير 1398 - 7 ذي القعدة 1440 - 10 جولاي 201900:59--12:5901:0001:0000:59
پنجشنبه 20 تير 1398 - 8 ذي القعدة 1440 - 11 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
جمعه 21 تير 1398 - 9 ذي القعدة 1440 - 12 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
شنبه 22 تير 1398 - 10 ذي القعدة 1440 - 13 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
يکشنبه 23 تير 1398 - 11 ذي القعدة 1440 - 14 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
دوشنبه 24 تير 1398 - 12 ذي القعدة 1440 - 15 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
سه‌شنبه 25 تير 1398 - 13 ذي القعدة 1440 - 16 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذي القعدة 1440 - 17 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
پنجشنبه 27 تير 1398 - 15 ذي القعدة 1440 - 18 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
جمعه 28 تير 1398 - 16 ذي القعدة 1440 - 19 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
شنبه 29 تير 1398 - 17 ذي القعدة 1440 - 20 جولاي 201901:00--13:0001:0001:0001:00
يکشنبه 30 تير 1398 - 18 ذي القعدة 1440 - 21 جولاي 201901:01--13:0101:0101:0101:01
دوشنبه 31 تير 1398 - 19 ذي القعدة 1440 - 22 جولاي 201901:01--13:0101:0101:0101:01

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذي القعدة 1440 - 17 جولاي 2019
 طول جغرافیایی : -148.52
 عرض جغرافیایی : 70.20
 نام مکان : United States - Alaska - Deadhorse
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 7.767
 جهت قبله نسبت به شمال :
انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,245,229