خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : Norway - Nordland - Narvik

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شب
شنبه 1 تير 1398 - 18 شوال 1440 - 22 ژوئن 2019------11:5223:5223:5223:52
يکشنبه 2 تير 1398 - 19 شوال 1440 - 23 ژوئن 2019------11:5223:5223:5223:52
دوشنبه 3 تير 1398 - 20 شوال 1440 - 24 ژوئن 2019------11:5223:5223:5223:52
سه‌شنبه 4 تير 1398 - 21 شوال 1440 - 25 ژوئن 2019------11:5223:5223:5223:52
چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 2019------11:5323:5323:5323:53
پنجشنبه 6 تير 1398 - 23 شوال 1440 - 27 ژوئن 2019------11:5323:5323:5323:53
جمعه 7 تير 1398 - 24 شوال 1440 - 28 ژوئن 2019------11:5323:5323:5323:53
شنبه 8 تير 1398 - 25 شوال 1440 - 29 ژوئن 2019------11:5323:5323:5323:53
يکشنبه 9 تير 1398 - 26 شوال 1440 - 30 ژوئن 2019------11:5323:5323:5323:53
دوشنبه 10 تير 1398 - 27 شوال 1440 - 1 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
سه‌شنبه 11 تير 1398 - 28 شوال 1440 - 2 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
چهارشنبه 12 تير 1398 - 29 شوال 1440 - 3 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
پنجشنبه 13 تير 1398 - 1 ذي القعدة 1440 - 4 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
جمعه 14 تير 1398 - 2 ذي القعدة 1440 - 5 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
شنبه 15 تير 1398 - 3 ذي القعدة 1440 - 6 جولاي 2019------11:5423:5423:5423:54
يکشنبه 16 تير 1398 - 4 ذي القعدة 1440 - 7 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
دوشنبه 17 تير 1398 - 5 ذي القعدة 1440 - 8 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
سه‌شنبه 18 تير 1398 - 6 ذي القعدة 1440 - 9 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
چهارشنبه 19 تير 1398 - 7 ذي القعدة 1440 - 10 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
پنجشنبه 20 تير 1398 - 8 ذي القعدة 1440 - 11 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
جمعه 21 تير 1398 - 9 ذي القعدة 1440 - 12 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
شنبه 22 تير 1398 - 10 ذي القعدة 1440 - 13 جولاي 2019------11:5523:5523:5523:55
يکشنبه 23 تير 1398 - 11 ذي القعدة 1440 - 14 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
دوشنبه 24 تير 1398 - 12 ذي القعدة 1440 - 15 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
سه‌شنبه 25 تير 1398 - 13 ذي القعدة 1440 - 16 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذي القعدة 1440 - 17 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
پنجشنبه 27 تير 1398 - 15 ذي القعدة 1440 - 18 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
جمعه 28 تير 1398 - 16 ذي القعدة 1440 - 19 جولاي 2019------11:5623:5623:5623:56
شنبه 29 تير 1398 - 17 ذي القعدة 1440 - 20 جولاي 2019----00:1011:5623:3023:5623:43
يکشنبه 30 تير 1398 - 18 ذي القعدة 1440 - 21 جولاي 2019----00:3111:5623:1523:5623:36
دوشنبه 31 تير 1398 - 19 ذي القعدة 1440 - 22 جولاي 2019----00:4311:5623:0423:5623:30

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : يکشنبه 30 تير 1398 - 18 ذي القعدة 1440 - 21 جولاي 2019
 طول جغرافیایی : 17.57
 عرض جغرافیایی : 68.42
 نام مکان : Norway - Nordland - Narvik
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 152.136
 جهت قبله نسبت به شمال :
انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,312,879