خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : Singapore - N/A - Singapore

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شب
يکشنبه 1 ارديبهشت 1398 - 15 شعبان 1440 - 21 آوريل 201905:5006:5913:0419:0819:2300:29
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 16 شعبان 1440 - 22 آوريل 201905:5006:5913:0319:0819:2300:29
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 23 آوريل 201905:4906:5913:0319:0819:2300:29
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 24 آوريل 201905:4906:5813:0319:0719:2300:28
پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 - 19 شعبان 1440 - 25 آوريل 201905:4906:5813:0319:0719:2200:28
جمعه 6 ارديبهشت 1398 - 20 شعبان 1440 - 26 آوريل 201905:4906:5813:0319:0719:2200:28
شنبه 7 ارديبهشت 1398 - 21 شعبان 1440 - 27 آوريل 201905:4806:5813:0219:0719:2200:28
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398 - 22 شعبان 1440 - 28 آوريل 201905:4806:5813:0219:0719:2200:27
دوشنبه 9 ارديبهشت 1398 - 23 شعبان 1440 - 29 آوريل 201905:4806:5713:0219:0719:2200:27
سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 24 شعبان 1440 - 30 آوريل 201905:4706:5713:0219:0719:2200:27
چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 25 شعبان 1440 - 1 مي 201905:4706:5713:0219:0719:2200:27
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398 - 26 شعبان 1440 - 2 مي 201905:4706:5713:0219:0719:2200:27
جمعه 13 ارديبهشت 1398 - 27 شعبان 1440 - 3 مي 201905:4706:5713:0219:0619:2200:27
شنبه 14 ارديبهشت 1398 - 28 شعبان 1440 - 4 مي 201905:4606:5713:0219:0619:2200:26
يکشنبه 15 ارديبهشت 1398 - 29 شعبان 1440 - 5 مي 201905:4606:5713:0119:0619:2200:26
دوشنبه 16 ارديبهشت 1398 - 1 رمضان 1440 - 6 مي 201905:4606:5613:0119:0619:2200:26
سه‌شنبه 17 ارديبهشت 1398 - 2 رمضان 1440 - 7 مي 201905:4606:5613:0119:0619:2200:26
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 - 3 رمضان 1440 - 8 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:26
پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398 - 4 رمضان 1440 - 9 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:26
جمعه 20 ارديبهشت 1398 - 5 رمضان 1440 - 10 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:26
شنبه 21 ارديبهشت 1398 - 6 رمضان 1440 - 11 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:26
يکشنبه 22 ارديبهشت 1398 - 7 رمضان 1440 - 12 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:25
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 - 8 رمضان 1440 - 13 مي 201905:4506:5613:0119:0619:2200:25
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1398 - 9 رمضان 1440 - 14 مي 201905:4406:5613:0119:0619:2200:25
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 - 10 رمضان 1440 - 15 مي 201905:4406:5613:0119:0619:2200:25
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 - 11 رمضان 1440 - 16 مي 201905:4406:5613:0119:0619:2200:25
جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 12 رمضان 1440 - 17 مي 201905:4406:5613:0119:0619:2200:25
شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 13 رمضان 1440 - 18 مي 201905:4406:5613:0119:0619:2200:25
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398 - 14 رمضان 1440 - 19 مي 201905:4406:5613:0119:0719:2200:25
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 15 رمضان 1440 - 20 مي 201905:4406:5613:0119:0719:2200:25
سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398 - 16 رمضان 1440 - 21 مي 201905:4406:5613:0119:0719:2200:25

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 23 آوريل 2019
 طول جغرافیایی : 103.83
 عرض جغرافیایی : 1.28
 نام مکان : Singapore - N/A - Singapore
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 293.051
 جهت قبله نسبت به شمال :
انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,339,233