خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : ایرج محمدی

صاحب اثر : ایرج محمدی

تعداد 47 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
ایرج محمدی - میلاد امام زمان علیه السلام فارسی
            
عنوان : توئی تو صاحب الزمان
کد ایرانـســــل : 4419790
کد همراه اول : 68409
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : اصغریم ای شیرین زبانیم
کد ایرانـســــل : 4419770
کد همراه اول : 68390
کد رایـــتـــــــــــل : 11385
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : علی شاهه علی ماه
کد ایرانـســــل : 4419824
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/15
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : زینبه سس وئر آی بابا
کد ایرانـســــل : 4419792
کد همراه اول : 68410
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : عمو عمو
کد ایرانـســــل : 4419825
کد همراه اول : 68389
کد رایـــتـــــــــــل : 11341
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/15
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : بوعالم سر به سر ویران
کد ایرانـســــل : 4419772
کد همراه اول : 68392
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : ای وئرن تشنه لب
کد ایرانـســــل : 4419787
کد همراه اول : 68399
مناسبت : اربعین اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : الهی یانمیوم نجه
کد ایرانـســــل : 4419776
کد همراه اول : 68396
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : از شوق بارون به دریا ز دم
کد ایرانـســــل : 4419771
کد همراه اول : 68391
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : هواتو کردم
کد ایرانـســــل : 4419780
کد همراه اول : 68401
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
ایرج محمدی - میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها فارسی
            
عنوان : دوباره روز مادره
کد ایرانـســــل : 4419789
کد همراه اول : 76277
مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : کربلا
کد ایرانـســــل : 44121508
کد هفتگی ایرانسل : 44121455
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/06/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : لای لای منیم روح و روانیم
کد ایرانـســــل : 4419784
کد همراه اول : 68405
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : دم مرگ برس به فریادم
کد ایرانـســــل : 4419774
کد همراه اول : 68394
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : کرب وبلا
کد ایرانـســــل : 4419783
کد همراه اول : 68404
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : ترنم صدامی
کد ایرانـســــل : 44121513
کد هفتگی ایرانسل : 44121460
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/06/07
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : ای علمداره سپاهیم
کد ایرانـســــل : 4419777
کد همراه اول : 68397
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : ای نازلی شیره خواریم
کد ایرانـســــل : 4419778
کد همراه اول : 68398
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : کی دختر داره
کد ایرانـســــل : 44121509
کد هفتگی ایرانسل : 44121456
مناسبت : حضرت رقیه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/06/07
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : دل فدای تو
کد ایرانـســــل : 4419775
کد همراه اول : 68395
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : هجرونده یاندیرما بیزی
کد ایرانـســــل : 4419781
کد همراه اول : 68402
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : سیندی ارکان هدایت
کد ایرانـســــل : 4419786
کد همراه اول : 68408
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : لیلای منی دنیای منی
کد ایرانـســــل : 4419785
کد همراه اول : 68406
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : غریب مدینه
کد ایرانـســــل : 4419779
کد همراه اول : 68400
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/09
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ایرج محمدی
            
عنوان : شور شبهای منی
کد ایرانـســــل : 44121512
کد هفتگی ایرانسل : 44121459
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/06/07
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,578,460