خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : گروه همخوانی امید

صاحب اثر : گروه همخوانی امید

تعداد 41 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط

            
عنوان : تو رو دارم
کد ایرانـســــل : 4419318
کد همراه اول : 67540
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 2
گروه همخوانی امید - عید غدیر فارسی
            
عنوان : عید ساقی کوثر
کد ایرانـســــل : 4419316
کد هفتگی ایرانسل : 44118030
کد همراه اول : 67539
مناسبت : عید غدیر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 9
گروه همخوانی امید - شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها فارسی
            
عنوان : هر فاطمیه
کد ایرانـســــل : 4419518
کد همراه اول : 81935
کد رایـــتـــــــــــل : 11567
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 6
گروه همخوانی امید - میلاد امام زمان علیه السلام فارسی
            
عنوان : نیمه شعبان
کد ایرانـســــل : 4419006
کد همراه اول : 63748
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 5

            
عنوان : وقتی بیایی
کد ایرانـســــل : 4419319
کد همراه اول : 67381
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : تو می آیی
کد ایرانـســــل : 4419008
کد همراه اول : 63750
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : بیا مسافر
کد ایرانـســــل : 4419000
کد همراه اول : 63742
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : سینه زن (1)
کد ایرانـســــل : 4419476
کد همراه اول : 68226
کد رایـــتـــــــــــل : 11563
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : مهدی یعنی
کد ایرانـســــل : 4419004
کد همراه اول : 63746
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : علی بود 2
کد ایرانـســــل : 4419312
کد همراه اول : 67536
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : علی لای لای 2
کد ایرانـســــل : 4419467
کد همراه اول : 68217
کد رایـــتـــــــــــل : 11539
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : آرزو به دل
کد ایرانـســــل : 4419522
کد همراه اول : 81931
کد رایـــتـــــــــــل : 11557
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : لبخند شادی
کد ایرانـســــل : 4419002
کد همراه اول : 63744
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : همه گل بریزید
کد ایرانـســــل : 4419317
کد همراه اول : 67380
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : ای مادر
کد ایرانـســــل : 4419517
کد همراه اول : 81934
کد رایـــتـــــــــــل : 11555
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : گل بریزید
کد ایرانـســــل : 4419523
کد همراه اول : 67382
کد رایـــتـــــــــــل : 11559
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : مادر آسمونی 1
کد ایرانـســــل : 4419520
کد همراه اول : 81937
کد رایـــتـــــــــــل : 11571
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : علی بود 1
کد ایرانـســــل : 4419311
کد همراه اول : 67535
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : به انتخاب خدا
کد ایرانـســــل : 4419315
کد همراه اول : 67538
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : جز تو نمی خواهم
کد ایرانـســــل : 4419001
کد همراه اول : 63743
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : لحظه هم عهدی
کد ایرانـســــل : 4419003
کد همراه اول : 63745
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/03/20
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : سینه زن (2)
کد ایرانـســــل : 4419477
کد همراه اول : 68227
کد رایـــتـــــــــــل : 11565
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : غم اکبر 2
کد ایرانـســــل : 4419470
کد همراه اول : 68220
کد رایـــتـــــــــــل : 11545
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : مادر آسمونی 2
کد ایرانـســــل : 4419521
کد همراه اول : 81938
کد رایـــتـــــــــــل : 11573
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/28
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : عالم آرا
کد ایرانـســــل : 4419310
کد همراه اول : 67534
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/05/26
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,013,438