خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : محمدزمان یعقوبی

صاحب اثر : محمدزمان یعقوبی

تعداد 73 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
محمدزمان یعقوبی - محرم فارسی
            
عنوان : فصل غم
کد ایرانـســــل : 4416625
کد همراه اول : 31125
کد رایـــتـــــــــــل : 7761
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : شب دلهای بی تاب
کد ایرانـســــل : 4416629
کد همراه اول : 31134
کد رایـــتـــــــــــل : 7765
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : مرغ حرم
کد ایرانـســــل : 4416628
کد همراه اول : 31126
کد رایـــتـــــــــــل : 7763
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
محمدزمان یعقوبی - شب قدر فارسی
            
عنوان : امشب شب قدر است
کد ایرانـســــل : 4416273
کد همراه اول : 78463
کد رایـــتـــــــــــل : 8329
مناسبت : شب قدر اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : داغ عزای علی
کد ایرانـســــل : 4416270
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : دلم می سوزد
کد ایرانـســــل : 4416624
کد همراه اول : 31135
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : نذر هر سال
کد ایرانـســــل : 44125827
کد هفتگی ایرانسل : 44119061
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : رفیق شهیدم
کد ایرانـســــل : 44125820
کد هفتگی ایرانسل : 44119055
مناسبت : شهدای مدافع حرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : علی رِ مِن به ایمون اِشناسمه
کد ایرانـســــل : 4416265
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : مازندرانی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : کربلا بی تابم
کد ایرانـســــل : 4416627
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : دل ستاره
کد ایرانـســــل : 4416269
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : ذکر دلم مدح علی
کد ایرانـســــل : 4416266
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : حسین مولا
کد ایرانـســــل : 4416195
مناسبت : میلاد امام حسین علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/04/05
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : حق علی و مع الحق
کد ایرانـســــل : 4416268
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : یار حسین
کد ایرانـســــل : 4416630
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : یا علی مدد
کد ایرانـســــل : 4416272
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : کربلام دیر شد
کد ایرانـســــل : 44125422
کد هفتگی ایرانسل : 44119127
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : سخته بخدا
کد ایرانـســــل : 44125822
کد هفتگی ایرانسل : 44119054
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : بی بی زینب2
کد ایرانـســــل : 44125406
کد هفتگی ایرانسل : 44119111
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : بسم رب شهدا
کد ایرانـســــل : 44125412
کد هفتگی ایرانسل : 44119117
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : مولا جانم
کد ایرانـســــل : 4416264
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/05/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : هوای بی تابی
کد ایرانـســــل : 4416626
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : مسافری زیر بارونم
کد ایرانـســــل : 44125445
کد هفتگی ایرانسل : 44119150
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : موج اشک
کد ایرانـســــل : 44125427
کد هفتگی ایرانسل : 44119132
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدزمان یعقوبی
            
عنوان : از داغ تو
کد ایرانـســــل : 44125784
کد هفتگی ایرانسل : 44119017
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/12
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,951,145