خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : عبدالوهاب شهیدی

صاحب اثر : عبدالوهاب شهیدی

تعداد 57 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : ولای علی
کد ایرانـســــل : 4415241
کد همراه اول : 32794
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 5
عبدالوهاب شهیدی - متفرقه فارسی
            
عنوان : گله دارم
کد ایرانـســــل : 4415377
کد همراه اول : 33449
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/26
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : گله دارم.قطعه سوم
کد ایرانـســــل : 4415379
کد همراه اول : 33451
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : در مدح علی2
کد ایرانـســــل : 4415238
کد همراه اول : 32789
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : سایه از سرم برمدار
کد ایرانـســــل : 4415236
کد همراه اول : 32792
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 1
عبدالوهاب شهیدی - شب یلدا فارسی
            
عنوان : خوشا دلی که
کد ایرانـســــل : 4415288
کد همراه اول : 33777
مناسبت : شب یلدا اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 13
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : در مدح علی
کد ایرانـســــل : 4415246
کد همراه اول : 32787
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : جان من بستان
کد ایرانـســــل : 4415235
کد همراه اول : 32791
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : گله دارم.قطعه دوم
کد ایرانـســــل : 4415378
کد همراه اول : 33450
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : بانگ آب
کد ایرانـســــل : 4415243
کد همراه اول : 32785
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : در مدح علی1
کد ایرانـســــل : 4415237
کد همراه اول : 32788
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : به علی اگر بری التجا
کد ایرانـســــل : 4415245
کد همراه اول : 32786
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : راز عود1
کد ایرانـســــل : 4415512
کد همراه اول : 33218
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : راز عود2
کد ایرانـســــل : 4415513
کد همراه اول : 33219
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/12/11
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : سر در گریبون
کد ایرانـســــل : 4415291
کد همراه اول : 33780
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : علی علی
کد ایرانـســــل : 4415244
کد همراه اول : 32784
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : آه من دامنت بگیره
کد ایرانـســــل : 4415283
کد همراه اول : 33771
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : نگاه گرم تو
کد ایرانـســــل : 4415290
کد همراه اول : 33779
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : اگررسدبه علی دلی
کد ایرانـســــل : 4415242
کد همراه اول : 32783
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : میشکنی شیشه دلم
کد ایرانـســــل : 4415289
کد همراه اول : 33778
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : بخوان نی
کد ایرانـســــل : 4415139
کد همراه اول : 34009
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/27
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالوهاب شهیدی
            
عنوان : در مدح علی3
کد ایرانـســــل : 4415239
کد همراه اول : 32790
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/10
تبلیغات : تعداد 2
عبدالوهاب شهیدی - متفرقه فارسی
            
عنوان : تو را می خوام
کد ایرانـســــل : 4415426
کد همراه اول : 33715
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/30
تبلیغات : تعداد 2
عبدالوهاب شهیدی - بزرگداشت حافظ فارسی
            
عنوان : دیده ما دریاست
کد ایرانـســــل : 4415286
کد همراه اول : 33775
مناسبت : بزرگداشت حافظ اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 4
عبدالوهاب شهیدی - متفرقه فارسی
            
عنوان : داد از این دل
کد ایرانـســــل : 4415142
کد همراه اول : 34012
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سنتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/27
تبلیغات : تعداد 2
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,011,708