خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : جمشید جم

صاحب اثر : جمشید جم

تعداد 9 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : یار دبستانی.گیتاروفلوت
کد همراه اول : 34080
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : یاردبستانی.ارکستروسنتور
کد همراه اول : 34082
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : بی کلام فلوت و پیانو
کد ایرانـســــل : 4415115
کد همراه اول : 34077
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : از فریاد تا ترور
کد ایرانـســــل : 4414900
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/13
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : ارکستر با سنتور
کد ایرانـســــل : 4415116
کد همراه اول : 34078
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : از فریاد تا ترور1
کد ایرانـســــل : 4415113
کد همراه اول : 34075
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : واریاسیون
کد ایرانـســــل : 4415117
کد همراه اول : 34079
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : از فریاد تا ترور2
کد ایرانـســــل : 4415114
کد همراه اول : 34076
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/17
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جمشید جم
            
عنوان : محله خون آباد
کد ایرانـســــل : 4414901
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/10/13
تبلیغات : تعداد 4
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,406,423,885