خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : پویا بیاتی

صاحب اثر : پویا بیاتی

تعداد 273 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : حلالم کن
کد ایرانـســــل : 4413389
کد همراه اول : 83632
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 3
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : گم شدم
کد ایرانـســــل : 4413350
کد همراه اول : 83634
کد رایـــتـــــــــــل : 7279
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تبلیغات : تعداد 4
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : اگه خاکم
کد ایرانـســــل : 4413381
کد همراه اول : 83633
کد رایـــتـــــــــــل : 7285
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 5
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : نگران توام
کد ایرانـســــل : 44110430
کد همراه اول : 83635
کد رایـــتـــــــــــل : 7365
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/10/14
تبلیغات : تعداد 9
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : اشکم و در نیار
کد همراه اول : 44058
کد رایـــتـــــــــــل : 7331
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/06/10
تبلیغات : تعداد 2
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : بماند
کد ایرانـســــل : 4417627
کد همراه اول : 44080
کد رایـــتـــــــــــل : 7353
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/06/10
تبلیغات : تعداد 4
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : گریه نکن
کد ایرانـســــل : 4414347
کد همراه اول : 83636
کد رایـــتـــــــــــل : 7445
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/11
تبلیغات : تعداد 4
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : تنهایی نرو
کد ایرانـســــل : 4416745
کد همراه اول : 31422
کد رایـــتـــــــــــل : 7521
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/10/04
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : لالایی رباب
کد ایرانـســــل : 4416663
کد همراه اول : 50424
کد رایـــتـــــــــــل : 7467
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/09/12
تبلیغات : تعداد 14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : اشکهاتو پاک کن
کد ایرانـســــل : 4413383
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 3
پویا بیاتی - روزهای جمعه و انتظار فارسی
            
عنوان : دلتنگم
کد ایرانـســــل : 4413395
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : نبودی ببینی
کد ایرانـســــل : 4414302
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : من و دریاب 1
کد ایرانـســــل : 4419939
کد همراه اول : 69760
کد رایـــتـــــــــــل : 7459
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 16
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : برو خوشبخت بشی
کد ایرانـســــل : 4417045
کد همراه اول : 32457
کد رایـــتـــــــــــل : 7303
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/02/23
تبلیغات : تعداد 4
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : تقصیر تو
کد ایرانـســــل : 44115029
کد همراه اول : 81976
کد رایـــتـــــــــــل : 14477
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/03/09
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : دیوونتم
کد ایرانـســــل : 44139208
کد هفتگی ایرانسل : 44139207
کد همراه اول : 14472
کد رایـــتـــــــــــل : 30473
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 4
پویا بیاتی - روزهای جمعه و انتظار فارسی
            
عنوان : نیومدی
کد ایرانـســــل : 4415745
کد هفتگی ایرانسل : 44118951
کد همراه اول : 32461
کد رایـــتـــــــــــل : 7455
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 23
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : جای تو خالی
کد ایرانـســــل : 4416742
کد همراه اول : 31419
کد رایـــتـــــــــــل : 7515
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/10/04
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : پر از حرف سکوتم
کد ایرانـســــل : 4413338
مناسبت : میلاد امام رضاعلیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : اگه بغضم اگه گریه
کد ایرانـســــل : 4413380
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : نون و گریه
کد ایرانـســــل : 4413400
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/25
تبلیغات : تعداد 3
پویا بیاتی - روزهای جمعه و انتظار فارسی
            
عنوان : دور از تو سالها
کد ایرانـســــل : 4418409
کد هفتگی ایرانسل : 44118952
کد همراه اول : 66251
کد رایـــتـــــــــــل : 8125
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/12/07
تبلیغات : تعداد 17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : پویا بیاتی
            
عنوان : گم شدم
کد همراه اول : 32458
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/02/23
تبلیغات : تعداد 1
پویا بیاتی - شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها فارسی
            
عنوان : یا زهرا گل یاس
کد ایرانـســــل : 4413359
کد همراه اول : 31898
کد رایـــتـــــــــــل : 7281
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تبلیغات : تعداد 15
پویا بیاتی - متفرقه فارسی
            
عنوان : بارون
کد ایرانـســــل : 4417058
کد همراه اول : 32455
کد رایـــتـــــــــــل : 7329
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/02/23
تبلیغات : تعداد 6
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,968,806