خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : امام خمینی رحمه الله علیه

صاحب اثر : امام خمینی رحمه الله علیه

تعداد 16 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : رهبری بی نظیر
کد ایرانـســــل : 4416848
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/12/29
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : از خدای تبارک و تعالی
کد ایرانـســــل : 4413875
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
امام خمینی رحمه الله علیه - دهه فجر فارسی
            
عنوان : ایمان و پیروزی
کد ایرانـســــل : 4412727
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/10/24
تبلیغات : تعداد 11
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : دانشگاه
کد ایرانـســــل : 4414298
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 2
امام خمینی رحمه الله علیه - میلاد حضرت رسول (ص) فارسی
            
عنوان : تبریک ولادت در کلام امام خمینی
کد ایرانـســــل : 4412468
مناسبت : میلاد حضرت رسول (ص) اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/14
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : فریاد الله اکبر در روز قدس
کد ایرانـســــل : 4413876
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روز سرنوشت ملتهای مستضعف
کد ایرانـســــل : 4413883
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
امام خمینی رحمه الله علیه - دهه فجر فارسی
            
عنوان : مایه افتخار و پیروزی یک ملت
کد ایرانـســــل : 4412728
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/10/24
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : نماز وحدت در قدس
کد ایرانـســــل : 4413877
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روز اسلام
کد ایرانـســــل : 4413878
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روز حیات اسلام
کد ایرانـســــل : 4413881
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روز رسول اکرم
کد ایرانـســــل : 4413882
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روزقدس روزیست که...
کد ایرانـســــل : 4413880
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : شهادت دوبزرگوار
کد ایرانـســــل : 4413728
مناسبت : سالروز شهادت شهیدان رجایی و با هنر اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : روز قدس روز جهانیست
کد ایرانـســــل : 4413879
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/17
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : پیام به پاپ
کد ایرانـســــل : 4416794
مناسبت : میلاد مسیح اضافه به شروط
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/10/16
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,819,965