خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : نگار رونقی

صاحب اثر : نگار رونقی

تعداد 7 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : لیلی
کد ایرانـســــل : 44144262
کد همراه اول : 32313
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : چو ایران نباشد
کد ایرانـســــل : 44144263
کد همراه اول : 32311
مناسبت : دهه فجر اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/29
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : جون دیه عاشق ببیم
کد ایرانـســــل : 44144261
کد همراه اول : 32312
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : گیلکی اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : پیر(پدر)3
کد ایرانـســــل : 44144149
کد همراه اول : 29540
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : گیلکی اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/02/04
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : چرا
کد ایرانـســــل : 44144260
کد همراه اول : 32310
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/03/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : پیر(پدر)2
کد ایرانـســــل : 44144148
کد همراه اول : 29539
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : گیلکی اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/02/04
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نگار رونقی
            
عنوان : پیر(پدر)1
کد ایرانـســــل : 44144147
کد همراه اول : 29538
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : گیلکی اضافه به شروط
دسته : شعر و دکلمه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/02/04
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,806,678