خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : بهنام تخت مینا

صاحب اثر : بهنام تخت مینا

تعداد 61 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
بهنام تخت مینا - شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها آذری، ترکی
            
عنوان : مادر
کد ایرانـســــل : 44139029
کد هفتگی ایرانسل : 44139015
کد همراه اول : 14073
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : ای دل غافل اویان
کد ایرانـســــل : 44139026
کد هفتگی ایرانسل : 44139012
کد همراه اول : 14070
کد رایـــتـــــــــــل : 29817
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : آنا2
کد ایرانـســــل : 44139737
کد هفتگی ایرانسل : 44139713
کد همراه اول : 15167
کد رایـــتـــــــــــل : 30855
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/08
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : جنگه گلور ام البنین
کد ایرانـســــل : 44139027
کد هفتگی ایرانسل : 44139013
کد همراه اول : 14071
کد رایـــتـــــــــــل : 29819
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : خدا حافظ مادر
کد ایرانـســــل : 44139028
کد هفتگی ایرانسل : 44139014
کد همراه اول : 14072
کد رایـــتـــــــــــل : 29821
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : دختر بی پدر
کد ایرانـســــل : 44139025
کد هفتگی ایرانسل : 44139011
کد همراه اول : 14069
کد رایـــتـــــــــــل : 29815
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : آنا1
کد ایرانـســــل : 44139738
کد هفتگی ایرانسل : 44139714
کد همراه اول : 15166
کد رایـــتـــــــــــل : 30853
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/01
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : مادرانه.ترکی
کد ایرانـســــل : 44139366
کد هفتگی ایرانسل : 44139338
کد همراه اول : 14581
کد رایـــتـــــــــــل : 30465
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/09/12
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : در فراق پدر
کد ایرانـســــل : 44139023
کد هفتگی ایرانسل : 44139009
کد همراه اول : 14067
کد رایـــتـــــــــــل : 29811
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : دفتری ورقلارام
کد ایرانـســــل : 44139019
کد هفتگی ایرانسل : 44139005
کد همراه اول : 14063
کد رایـــتـــــــــــل : 29803
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : در فراق برادر
کد ایرانـســــل : 44139020
کد هفتگی ایرانسل : 44139006
کد همراه اول : 14064
کد رایـــتـــــــــــل : 29805
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : در فراق خواهر
کد ایرانـســــل : 44139022
کد هفتگی ایرانسل : 44139008
کد همراه اول : 14066
کد رایـــتـــــــــــل : 29809
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : وای بابام ای وای
کد ایرانـســــل : 44139030
کد هفتگی ایرانسل : 44139016
کد همراه اول : 14074
کد رایـــتـــــــــــل : 29825
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : اشک حسرت1
کد ایرانـســــل : 44142710
کد هفتگی ایرانسل : 44142677
کد همراه اول : 18004
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/06/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : مادرانه.فارسی
کد ایرانـســــل : 44139365
کد هفتگی ایرانسل : 44139337
کد همراه اول : 14580
کد رایـــتـــــــــــل : 30463
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/09/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : آغلاما2
کد ایرانـســــل : 44139018
کد هفتگی ایرانسل : 44139004
کد همراه اول : 14062
کد رایـــتـــــــــــل : 29801
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : در حسرت کربلا
کد ایرانـســــل : 44139024
کد هفتگی ایرانسل : 44139010
کد همراه اول : 14068
کد رایـــتـــــــــــل : 29813
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : روضه پدر1
کد ایرانـســــل : 44140930
کد هفتگی ایرانسل : 44140899
کد همراه اول : 16236
کد رایـــتـــــــــــل : 34063
مناسبت : میلاد امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/12/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : آغلاما1
کد ایرانـســــل : 44139017
کد هفتگی ایرانسل : 44139003
کد همراه اول : 14061
کد رایـــتـــــــــــل : 29799
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : اشک حسرت2
کد ایرانـســــل : 44142711
کد هفتگی ایرانسل : 44142678
کد همراه اول : 18005
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/06/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : عروس سیاه بخت2
کد ایرانـســــل : 44142709
کد هفتگی ایرانسل : 44142676
کد همراه اول : 23095
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/06/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : ننه لای لای1
کد ایرانـســــل : 44142869
کد هفتگی ایرانسل : 44142838
کد همراه اول : 96524
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/07/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : روضه ی عباس
کد ایرانـســــل : 44142190
کد هفتگی ایرانسل : 44142164
کد همراه اول : 18782
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/05/04
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : در فراق فرزند
کد ایرانـســــل : 44139021
کد هفتگی ایرانسل : 44139007
کد همراه اول : 14065
کد رایـــتـــــــــــل : 29807
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : بهنام تخت مینا
            
عنوان : عروس سیاه بخت1
کد همراه اول : 96522
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/06/17
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,376,366