خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : حبیب بردیده

صاحب اثر : حبیب بردیده

تعداد 5 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
حبیب بردیده - وفات حضرت زینب سلام الله علیها
            
عنوان : زینب زینب
کد ایرانـســــل : 44138878
کد هفتگی ایرانسل : 44138869
کد همراه اول : 13995
کد رایـــتـــــــــــل : 29655
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/10
تبلیغات : تعداد 9
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حبیب بردیده
            
عنوان : دوباره جمعه
کد ایرانـســــل : 44138880
کد هفتگی ایرانسل : 44138871
کد همراه اول : 13994
کد رایـــتـــــــــــل : 29621
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حبیب بردیده
            
عنوان : آرزومه تشییع جنازم
کد ایرانـســــل : 44138879
کد هفتگی ایرانسل : 44138870
کد همراه اول : 13991
کد رایـــتـــــــــــل : 29571
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حبیب بردیده
            
عنوان : ای اصغر شیرین سخن
کد ایرانـســــل : 44138876
کد هفتگی ایرانسل : 44138867
کد همراه اول : 13992
کد رایـــتـــــــــــل : 29599
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حبیب بردیده
            
عنوان : مدد مدد یا قاسم
کد ایرانـســــل : 44138877
کد هفتگی ایرانسل : 44138868
کد همراه اول : 13993
کد رایـــتـــــــــــل : 29603
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/08/10
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,831,703