خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : نظام شاهی

صاحب اثر : نظام شاهی

تعداد 17 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ای لبلری عطشان اوغول
کد ایرانـســــل : 44141504
کد هفتگی ایرانسل : 44141479
کد همراه اول : 17412
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : توکمه یوزه گوز یاشین
کد ایرانـســــل : 44141509
کد هفتگی ایرانسل : 44141484
کد همراه اول : 17419
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ای منی آغلار قویان
کد ایرانـســــل : 44130842
کد هفتگی ایرانسل : 44130855
کد همراه اول : 94145
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : پیمان آلوب بیزدن
کد ایرانـســــل : 44141507
کد هفتگی ایرانسل : 44141482
کد همراه اول : 17417
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ویرسن منه فرمان آقا
کد ایرانـســــل : 44130846
کد هفتگی ایرانسل : 44130859
کد همراه اول : 94149
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : آی قارداش آی قارداش
کد ایرانـســــل : 44141508
کد هفتگی ایرانسل : 44141483
کد همراه اول : 17411
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : یوسفم زنداندیام
کد ایرانـســــل : 44130847
کد هفتگی ایرانسل : 44130860
کد همراه اول : 94150
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : زهرا بالاسی
کد ایرانـســــل : 44130848
کد هفتگی ایرانسل : 44130861
کد همراه اول : 94151
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : تا که ادرک سسین
کد ایرانـســــل : 44141503
کد هفتگی ایرانسل : 44141478
کد همراه اول : 17418
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ای پاره پاره پیکر حسینیم
کد ایرانـســــل : 44141505
کد هفتگی ایرانسل : 44141480
کد همراه اول : 17414
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : گل حسین یختلار سقانی یره
کد ایرانـســــل : 44141506
کد هفتگی ایرانسل : 44141481
کد همراه اول : 17415
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : بیر نگاهین سیدی
کد ایرانـســــل : 44130843
کد هفتگی ایرانسل : 44130856
کد همراه اول : 94146
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ای درگهی اولان عشاقه
کد ایرانـســــل : 44130845
کد هفتگی ایرانسل : 44130858
کد همراه اول : 94148
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : برج غم تک
کد ایرانـســــل : 44130844
کد هفتگی ایرانسل : 44130857
کد همراه اول : 94147
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/07/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : آچ گوزلروی بابا
کد ایرانـســــل : 44141502
کد هفتگی ایرانسل : 44141477
کد همراه اول : 17410
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : ای منیم مهربان نه نه م گل
کد ایرانـســــل : 44141501
کد هفتگی ایرانسل : 44141476
کد همراه اول : 17413
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : نظام شاهی
            
عنوان : هایاندا سان جوان نه نه
کد ایرانـســــل : 44141500
کد هفتگی ایرانسل : 44141475
کد همراه اول : 17416
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/02/07
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,274,767