خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : محمدرضا طاهر خانی

صاحب اثر : محمدرضا طاهر خانی

تعداد 58 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ترانه عشق
کد ایرانـســــل : 44123802
کد هفتگی ایرانسل : 44123752
کد همراه اول : 93599
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/22
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دریای مهر و وفا2
کد ایرانـســــل : 44123066
کد هفتگی ایرانسل : 44119957
کد همراه اول : 94121
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1
محمدرضا طاهر خانی - شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها فارسی
            
عنوان : مادر زمن یادی کن
کد ایرانـســــل : 44123251
کد هفتگی ایرانسل : 44119907
کد همراه اول : 94126
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 14
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دریای مهر و وفا
کد ایرانـســــل : 44123249
کد هفتگی ایرانسل : 44119905
کد همراه اول : 94120
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : پرستوی من
کد ایرانـســــل : 44123252
کد هفتگی ایرانسل : 44119908
کد همراه اول : 94128
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : غم داره دلم
کد ایرانـســــل : 44141927
کد هفتگی ایرانسل : 44141904
کد همراه اول : 18835
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ای مادر من
کد ایرانـســــل : 44123250
کد هفتگی ایرانسل : 44119906
کد همراه اول : 94122
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : پرستوی من2
کد ایرانـســــل : 44123070
کد هفتگی ایرانسل : 44119996
کد همراه اول : 94129
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : شبانگاهان
کد ایرانـســــل : 44141930
کد هفتگی ایرانسل : 44141907
کد همراه اول : 18841
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ای مادر من4
کد ایرانـســــل : 44122975
کد هفتگی ایرانسل : 44120001
کد همراه اول : 94125
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/26
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : مادر زمن یادی کن2
کد ایرانـســــل : 44123069
کد هفتگی ایرانسل : 44119978
کد همراه اول : 94127
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دعای نور
کد ایرانـســــل : 44141925
کد هفتگی ایرانسل : 44141902
کد همراه اول : 18832
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ای مادر من3
کد ایرانـســــل : 44123068
کد هفتگی ایرانسل : 44119959
کد همراه اول : 94124
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ماه منیر
کد ایرانـســــل : 44123801
کد هفتگی ایرانسل : 44123751
کد همراه اول : 93598
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/22
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : ای مادر من2
کد ایرانـســــل : 44123067
کد هفتگی ایرانسل : 44119958
کد همراه اول : 94123
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : آقا ز من یادی کن1
کد ایرانـســــل : 44123803
کد هفتگی ایرانسل : 44123753
کد همراه اول : 93600
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/22
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دل پریشونم1
کد ایرانـســــل : 44123798
کد هفتگی ایرانسل : 44123748
کد همراه اول : 93595
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/22
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : خواب کربلا
کد ایرانـســــل : 44144366
کد همراه اول : 32559
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/04/25
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : مناجات
کد ایرانـســــل : 44141928
کد هفتگی ایرانسل : 44141905
کد همراه اول : 18836
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : آقا ز من یادی کن2
کد ایرانـســــل : 44123804
کد هفتگی ایرانسل : 44123754
کد همراه اول : 93601
مناسبت : روزهای جمعه و انتظار اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/10/22
تبلیغات : تعداد 1
محمدرضا طاهر خانی - محرم
            
عنوان : سلام امام حسین
کد ایرانـســــل : 44141936
کد هفتگی ایرانسل : 44141913
کد همراه اول : 18839
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دل صبوره
کد ایرانـســــل : 44141934
کد هفتگی ایرانسل : 44141911
کد همراه اول : 18830
مناسبت : اربعین اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : بهترین رفیق1
کد ایرانـســــل : 44141922
کد هفتگی ایرانسل : 44141917
کد همراه اول : 18827
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : دامن کشان
کد ایرانـســــل : 44141938
کد هفتگی ایرانسل : 44141915
کد همراه اول : 18829
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/04/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا طاهر خانی
            
عنوان : تمنای حسین
کد ایرانـســــل : 44144355
کد همراه اول : 32625
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1401/04/25
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,874,401