خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : ابراهیم دادوند

صاحب اثر : ابراهیم دادوند

تعداد 13 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
ابراهیم دادوند - شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها فارسی
            
عنوان : مادر مادر
کد ایرانـســــل : 44125151
کد هفتگی ایرانسل : 44119556
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : صدای نم نم بارون
کد ایرانـســــل : 44125153
کد هفتگی ایرانسل : 44119578
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : دم غروب شده
کد ایرانـســــل : 44120542
کد هفتگی ایرانسل : 44120616
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : وجه خدا علی خدا نما
کد ایرانـســــل : 44125539
کد هفتگی ایرانسل : 44119261
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : تا آخرش باهاتم
کد ایرانـســــل : 44125154
کد هفتگی ایرانسل : 44119579
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : شب روضه
کد ایرانـســــل : 44120543
کد هفتگی ایرانسل : 44120617
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : باز نوکرو بخشیدی
کد ایرانـســــل : 44125418
کد هفتگی ایرانسل : 44119123
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : اسمتو میبرم
کد ایرانـســــل : 44125150
کد هفتگی ایرانسل : 44119555
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : علی امیری و نعم الامیر
کد ایرانـســــل : 44125537
کد هفتگی ایرانسل : 44119259
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : سرور علیه
کد ایرانـســــل : 44125538
کد هفتگی ایرانسل : 44119260
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : بابا جونم1
کد ایرانـســــل : 44125535
کد هفتگی ایرانسل : 44119257
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : بابا جونم2
کد ایرانـســــل : 44125536
کد هفتگی ایرانسل : 44119258
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : ابراهیم دادوند
            
عنوان : تو بهترین مسیری
کد ایرانـســــل : 44125152
کد هفتگی ایرانسل : 44119557
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,403,031,398