خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : مهدی ترکاشوند

صاحب اثر : مهدی ترکاشوند

تعداد 9 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط

            
عنوان : تامشکتو تو آب زدی
کد ایرانـســــل : 44127023
کد هفتگی ایرانسل : 44118190
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : اندیشه چمران
کد ایرانـســــل : 44126996
کد هفتگی ایرانسل : 44118159
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : نمیزارم ببینی غم
کد ایرانـســــل : 44127030
کد هفتگی ایرانسل : 44118195
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : نور چشمام
کد ایرانـســــل : 44127031
کد هفتگی ایرانسل : 44118196
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : ذوالفقار حیدره زینب
کد ایرانـســــل : 44127022
کد هفتگی ایرانسل : 44118189
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26
تبلیغات : تعداد 4

            
عنوان : با رهبر خوبان
کد ایرانـســــل : 44126997
کد هفتگی ایرانسل : 44118160
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : جان پناه زینب کبری
کد ایرانـســــل : 44127014
کد هفتگی ایرانسل : 44118178
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : بوی خدا دارم
کد ایرانـســــل : 44127006
کد هفتگی ایرانسل : 44118169
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26

            
عنوان : آوردم دسته گلهامو
کد ایرانـســــل : 44126998
کد هفتگی ایرانسل : 44118161
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/06/26
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,405,983,222