خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : سید جلیل قائم محمدی

صاحب اثر : سید جلیل قائم محمدی

تعداد 13 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : بهر اسیری
کد ایرانـســــل : 44115874
کد همراه اول : 88919
کد رایـــتـــــــــــل : 18453
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : دشت کربلا
کد ایرانـســــل : 44116802
کد همراه اول : 90524
کد رایـــتـــــــــــل : 19563
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : ای صف شکن
کد ایرانـســــل : 44116818
کد همراه اول : 90525
کد رایـــتـــــــــــل : 19567
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : بوی خون
کد ایرانـســــل : 44115871
کد همراه اول : 88921
کد رایـــتـــــــــــل : 18449
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : ابالفضل
کد ایرانـســــل : 44115870
کد همراه اول : 88915
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : شهید راه دین
کد ایرانـســــل : 44116831
کد همراه اول : 90530
کد رایـــتـــــــــــل : 19575
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : شهادت نامه عشاق
کد ایرانـســــل : 44116830
کد همراه اول : 90529
کد رایـــتـــــــــــل : 19573
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : غرق به خون
کد ایرانـســــل : 44116817
کد همراه اول : 90528
کد رایـــتـــــــــــل : 19565
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : قهرمان انقلاب کربلایم
کد ایرانـســــل : 44116820
کد همراه اول : 90527
کد رایـــتـــــــــــل : 19571
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 1
سید جلیل قائم محمدی - محرم فارسی
            
عنوان : ای تشنه کام
کد ایرانـســــل : 44116819
کد همراه اول : 90526
کد رایـــتـــــــــــل : 19569
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/19
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : داد از جدایی
کد ایرانـســــل : 44115873
کد همراه اول : 88922
کد رایـــتـــــــــــل : 18451
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : شش ماهه
کد ایرانـســــل : 44115901
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سید جلیل قائم محمدی
            
عنوان : ای عزاداران
کد ایرانـســــل : 44115872
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/07/13
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,276,699