خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : سید علی مومنی

صاحب اثر : سید علی مومنی

تعداد 95 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط

            
عنوان : زینب بمیرد
کد ایرانـســــل : 4411162
مناسبت : وفات حضرت زینب سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/02/28
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : یه عمر غلامتم
کد ایرانـســــل : 44112861
کد همراه اول : 79457
کد رایـــتـــــــــــل : 10177
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 3
سید علی مومنی - محرم فارسی
            
عنوان : همیشه تو روضه هات
کد ایرانـســــل : 44113111
کد همراه اول : 80205
کد رایـــتـــــــــــل : 11337
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 5
سید علی مومنی - محرم فارسی
            
عنوان : قمر العشیره
کد ایرانـســــل : 44113110
کد همراه اول : 80203
کد رایـــتـــــــــــل : 11335
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : پاهام میسوزه
کد ایرانـســــل : 44112852
کد همراه اول : 79453
کد رایـــتـــــــــــل : 10173
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : زندگی با حسین قشنگه
کد ایرانـســــل : 44124927
کد هفتگی ایرانسل : 44119667
کد همراه اول : 24574
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23

            
عنوان : بیچاره زینب
کد ایرانـســــل : 44113103
کد همراه اول : 80202
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 4

            
عنوان : گلی گم کرده ام
کد ایرانـســــل : 44112839
کد همراه اول : 79448
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 2
سید علی مومنی - شهادت امام رضا علیه السلام فارسی
            
عنوان : اگر امام رضا نداشتیم
کد ایرانـســــل : 44112828
کد همراه اول : 79444
مناسبت : شهادت امام رضا علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 7

            
عنوان : زندگیم
کد ایرانـســــل : 44113143
کد همراه اول : 80213
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : ملکه ذهنم
کد ایرانـســــل : 44113116
کد همراه اول : 80206
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : محرم شد
کد ایرانـســــل : 44113122
کد همراه اول : 80207
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : تویی آقا
کد ایرانـســــل : 44113142
کد همراه اول : 80212
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : نگام کنی
کد ایرانـســــل : 44113127
کد همراه اول : 80210
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : روزگارم
کد ایرانـســــل : 44112853
کد همراه اول : 79454
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : کتیبه ها میگن حسین
کد ایرانـســــل : 44123032
کد هفتگی ایرانسل : 44119999
کد همراه اول : 24546
کد رایـــتـــــــــــل : 24549
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18

            
عنوان : به یاد ماه محرم
کد ایرانـســــل : 44113102
کد همراه اول : 80201
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : آقای دل من
کد ایرانـســــل : 44113097
کد همراه اول : 80199
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : عزای حسین
کد ایرانـســــل : 44113101
کد همراه اول : 80200
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/06/17
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : تورو میخوام
کد ایرانـســــل : 44112860
کد همراه اول : 79456
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : ویلی یا عباس
کد ایرانـســــل : 44123054
کد هفتگی ایرانسل : 44119986
کد همراه اول : 24569
کد رایـــتـــــــــــل : 24577
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/01/18
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : اسم تورو همیشه بردم
کد ایرانـســــل : 44123209
کد هفتگی ایرانسل : 44119904
کد همراه اول : 24533
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ذکر حسین
کد ایرانـســــل : 44124926
کد هفتگی ایرانسل : 44119666
کد همراه اول : 24573
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23

            
عنوان : همیشه واسه تو
کد ایرانـســــل : 44124919
کد هفتگی ایرانسل : 44119632
کد همراه اول : 24543
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/11/23
سید علی مومنی - شهادت امام علی علیه السلام فارسی
            
عنوان : حیدر ساقی
کد ایرانـســــل : 44112841
کد همراه اول : 79450
مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/05/12
تبلیغات : تعداد 4
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,404,323,392